21 Ağustos 2017 Pazartesi
2015 FAALÄ°YET PROGRAMI
2013 YILIN ENLERÄ°
LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE
 Kullanım Åžartları ve Ä°zinler


TURKEYWRESTLÄ°NG.COM  KULLANIM ÅžARTLARI

 


 1. TurkeyWrestling.com adlı web sitesi sayfalarına ulaÅŸmakla ve site hizmetlerini kullanmakla, bu sitenin bir kullanıcısı olarak siz, aÅŸağıdaki site kullanım hüküm ve ÅŸartlarını ve gizlilik sözleÅŸmesini kabul etmektesiniz. Bu site hükümlerini kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmaya artık devam etmeyiniz.

TurkeyWrestling.com ,iÅŸbu Site Hüküm ve Åžartlarını, Üyelik Åžartlarını, Gizlilik Politikası ve/veya bu sitede yayınlanan diÄŸer Åžartları, kuralları, sözleÅŸmeleri deÄŸiÅŸtirme hakkını saklı tutmaktadır. Ä°ÅŸbu site hükümlerini, genel site Åžartlarını, üyelik Åžartlarını, gizlilik politikası ve/veya bu sitede yayınlanan diÄŸer Åžartları, kuralları veya sözleÅŸmeleri düzenli olarak incelemek sizin sorumluluÄŸunuzdadır. Herhangi bir deÄŸiÅŸiklikten sonra bu sitenin kullanımına devam edilmesi ve sitenin sunduÄŸu herhangi bir hizmete iliÅŸkin olarak iÅŸlem yapılması, söz konusu deÄŸiÅŸikliÄŸi kabul ettiÄŸiniz anlamına gelir.Web sitesine giriÅŸ


 1. turkeywrestling.com size bu Kullanım Åžartları'nda belirtilmiÅŸ sınırlar çerçevesinde web sitesini kullanma Ä°znini verir.

   
 2. sitenin hiçbir bölümü turkeywrestling.com Tarafından verilen yazılı izin olmadan kopyalanıp dağıtılamaz

   
 3. Web sitesinin hiçbir bölümü tasarlanan amacı dışında baÅŸka bir amaç DoÄŸrultusunda makul bir gerekçe olmadığı takdirde kullanılamaz

   
 4. aksi Takdirde Kullanım ÅŸartları sözleÅŸmesinin belirtilen ÅŸartlar ve koÅŸulları ile Karşılaşırsınız.

TurkeyWrestling.com  web sitesi, TurkeyWrestling.com  tarafından telif hakkı bulundurulan herhangi bir materyal ya da TurkeyWrestling.com  lisanslı olan mesaj, yazılım, notlar, grafikler, resimler, Sesler, müzik, video, enteraktif özellikler (içerik) ve servis imleri, Logolar muhteva eder. Kopyalama konusu ve diÄŸer entelektüel mülk hakları ulusal hukuk ve uluslararası sözleÅŸme hükümleri çerçevesinde korumaya alınmıştır. Web sayfasının içeriÄŸi sadece sizin kiÅŸisel kullanımınıza ve KiÅŸisel bilgilerinize yönelik yapılmıştır ve yeniden üretilmesi, Kopyalanması, darıltılması yayımlanması, gönderilmesi, sergilenmesi, Satılması, lisans altına alınması yasaktır aksi takdirde istismar edilmiÅŸ Olacaktır. Sahipleri tarafından yazılı izin verilmediÄŸi sürece Kullanılmazlar. TurkeyWrestling.com  hizmetleri sahip olduÄŸu tüm hakları web sitesinde ve Ä°çeriÄŸinde anında belirtmekle yekûn deÄŸildir. Sitede bulunanlar dışındaki Herhangi bir içeriÄŸi kullanmamayı bu sözleÅŸme ile kabul etmiÅŸ Sayılıyorsunuz. EÄŸer kiÅŸisel kullanım amaçlı olarak muhteviyatın bir bölümünü Bilgisayara yükler ya da yazdırırsanız ürün sahibi olan kiÅŸiye bununla Ä°lgili olarak bilgi vermek zorunda kalırsınız aksi takdirde ürüne el koymuÅŸ Sayılırsınız. EÄŸer istismar edilen bir durum tespit edilirse TurkeyWrestling.com  Sitesinin güvenlik önlemlerinden birisiyle karşılaÅŸacaksınızdır ve/veya DiÄŸer önlemlerle karışılacaksınızdır ki bunlar; kopya kullanılmasını Sınırlayıcı özelliklere sahiptirler limitlerin zorlanması halinde TurkeyWrestling.com  Servisi tarafından kullanılırlar.YAZARLAR

PageRank Checker GÜREŞ HABERLERİNİN MERKEZİNDESİNİZ REKLAM VE TANITIMLARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN TÜRKİYE CANIM FEDA