2015 FAALÄ°YET PROGRAMI
2013 YILIN ENLERÄ°
LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

YILDIZLAR LÄ°G TALÄ°MATI

YILDIZLAR LÄ°G TALÄ°MATI
Yıldızlar Süper,1.inci ve 2.lig Talimatı
28.02.2013 / 22:47


Sezonu Yıldızlar Süper,1.inci ve 2.lig Talimatı için ÅŸöyle;
TÜRKÄ°YE GÜREÅž FEDERASYONU BAÅžKANLIÄžI YILDIZLAR GÜREÅž LÄ°GLERÄ° TALÄ°MATI  BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ:Madde-1:Bu Talimatın amacı Türkiye Yıldızlar Süper, I. ve II. GüreÅŸ Liglerin de  yer alan  kulüpler arasında yapılacak güreÅŸ müsabakaları, müsabaka sonuçlarının tescili ve bu faaliyetlerin Uluslararası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak usulleri belirlemektir. KAPSAM:Madde-2:Türkiye Yıldızlar Süper, I. ve II. GüreÅŸ Liglerinde yer alan kulüpler arasında yapılacak bütün resmi ve özel müsabakaların yönetimi ve meydana gelecek her türlü itirazın karara baÄŸlanması ile kulüpler ve kulüp mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu talimat hükümleri uygulanır. DAYANAK:Madde-3: Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel MüdürlüÄŸünün TeÅŸkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 gün ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel MüdürlüÄŸü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 gün ve 26708 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüÄŸe giren Türkiye GüreÅŸ Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR:Madde- 4: Bu Talimatta geçen;Genel Müdürlük                                :Gençlik ve Spor Genel MüdürlüÄŸünü,        Genel Müdür                                     :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,Federasyon                                        :GüreÅŸ Federasyonunu,Federasyon BaÅŸkanı                           :GüreÅŸ Federasyonu BaÅŸkanını,Lig Yürütme Kurulu                          :Federasyon BaÅŸkanının seçeceÄŸi kiÅŸilerden oluÅŸan kurulu,FILA                                                  :Uluslararası GüreÅŸ Federasyonunu,Ä°l Müdürlügü                                                 :Gençlik ve Spor Ä°l MüdürlüÄŸünü,Ä°l Müdürü                                          :Gençlik ve Spor Ä°l Müdürünü,Yıldızlar Süper Lig                             :Türkiye Yıldızlar Süper  (SR-GR) Ligini,Yıldızlar I.Lig                                    :Türkiye Yıldızlar I. (SR-GR) Ligini,Yıldızlar II.Lig                                   :Türkiye Yıldızlar II. (SR-GR) Liginiifade eder.                                  Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜMEsas Hükümler           Madde-5:Liglerin Yapısı: Yıldızlar Süper,1.inci ve 2.inci GüreÅŸ Ligleri Federasyon tarafından hazırlanan Talimatta belirtilen sayıdaki spor Kulübünün  Yıldızlar kategorisindeki takımların oluÅŸturduÄŸu  liglerdir. Herhangi bir nedenle liglerde yer alacak takımların sayısında azalma olduÄŸu takdirde, yeni kulüp ilavesi veya mevcut durumla lige devam edilmesi kararı Federasyon Yönetim kurulu tarafından verilir.  TALÄ°MATIN DEVAMI Ä°ÇÄ°N TIKLAYINBu haber toplam 3963 defa okundu
YAZARLAR

PageRank Checker GÜREŞ HABERLERİNİN MERKEZİNDESİNİZ REKLAM VE TANITIMLARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN TÜRKİYE CANIM FEDA