20 Ağustos 2017 Pazar
2015 FAALÄ°YET PROGRAMI
2013 YILIN ENLERÄ°
LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

KIRKPINAR BAÅžPEHLÄ°VANLARI

KIRKPINAR BAÅžPEHLÄ°VANLARI
Dünden Bugüne Kırkpınar Başpehlivanları
08.02.2015 / 01:03


Dünden Bugüne Kırkpınar BaÅŸpehlivanları 

Cengiz ELBEYE Onlar, bu yıl ( 2014 ) 653. yılını kutlayan geleneksel Kırkpınar YaÄŸlı GüreÅŸleri’nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı’nın çayırlarının unutulmaz baÅŸpehlivanları...

Onlar, Osmanlı’nın son yüzyılında bazılarının isimlerine rivayetlerden ve tarihi kayıtlardan ulaÅŸabildiÄŸimiz, bazılarının namını unutulmaz Pehlivan Tefrikaları’ndan aklımıza nakÅŸettiÄŸimiz, Cumhuriyet döneminde de göÄŸsümüzü kabartan “Kırkpınar Çayırı’nın Sultanları”...

Onlar, “Türk gibi kuvvetli” sözünün ete kemiÄŸe bürünenleri…

Böylesine derin köklerden beslenen Kırkpınar YaÄŸlı GüreÅŸleri BaÅŸpehlivanları hakkında layıkıyla bir katolog çalışması ne yazık ki yapılamamış; Edirne Belediyesi’nin hazırlattığı cılız yayınlarda hatırlanmışlardır.

Biz de bu yayının kaynaklığında Geleneksel Kırkpınar YaÄŸlı GüreÅŸleri’nin 653. yılında ( 2014 ) “Çayır’ın Sultanları; Kırkpınar BaÅŸpehlivanları”nı bir defa daha hatırlayalım istedik.Osmanlı Dönemi BaÅŸpehlivanlarıOsmanlı döneminden adlarına ulaÅŸabildiÄŸimiz Kırkpınar BaÅŸpehlivanları hakkında ne yazık ki yeterli bilgiye sahip deÄŸiliz. Bugüne rivayetler ve cılız kaynaklarla isimlerini taşımış baÅŸpehlivanlardan adına ulaÅŸabildiklerimiz ÅŸunlardır.

Hraça Ä°dris, Tazdaz Ali

Åžeyh Cemaleddin

Er Sultan

Bursalı Åžüca

Demir Hasan (Baba)

Turgut ReisÄ°pçi

Hüseyin ZünnunoÄŸlu

Ä°brahim PaÅŸa

Kurtdereli Mehmet & Adalı HalilSeren Hüseyin PaÅŸa

Avcı Pehlivan

Çoban Hacı Veli

Akçakocalı Ali

ArnavutoÄŸlu Ali

Kurtdereli Mehmet

Katrancı Mehmet

Makarnacı Hüseyin

Kara Ä°brahim

Yozgatlı Kel Hasan

Yörük Ali, Filiz Nurullah

Filibeli Kara Osman

Kara Ahmet

Tekirdağlı Sarı Hafız

Bursalı Rüstem

Åžumnulu Mestan

Kazıkçı Karabekir

Hamlacı Kaysıoğlu

Sarı Hüseyin

Ş. Başı Kara İbrahim

Katrancı Halil

Mustafa Büyük Danacı

Küçük Danacı Karagöz

Pomak Ali

Deli Murat

Filibeli Kara Ahmet

Hasahırlı Abdurrahman

Çorumlu Zeynel

Pomak Osman

Soyulcu Mehmet

Mümin Hoca

Koç Ali

Koç Mehmet

Kara Murat

Çatalcalı NakkaÅŸ Eyüp

Çömlekköylü Kara Emin

KayıkçıoÄŸlu Ahmet

Geredeli Hikmet

Cin pehlivan

MOLLA Ä°ZZET :

Silivrili Molla Ä°zzet’in Kırkpınar BaÅŸpehlivanı olduÄŸu biliniyor. Fakat bu baÅŸarısının senesi ne yazık ki tesbit edilememiÅŸtir.

KIZILCIKLI MAHMUT :

Romanya’nın Dobruca kentinde 1878 yılında doÄŸan Kızılcıklı Mahmut, bugün Romanya’da ve dünyada tanınan özel bir pehlivandır. Cumhuriyet öncesi dönemde Kırkpınar’da baÅŸpehlivan olmuÅŸ; 1908, 1909, 1919 ve 1922’de Amerika’da yaptığı bütün güreÅŸleri, Paris’te yaptığı 27 müsabakayı birincilikle bitirerek ününü tüm dünyaya duyurmuÅŸtur. Cumhuriyet sonrası hayatını EskiÅŸehir’de geçirmiÅŸ ve bu ÅŸehirde hayata gözlerini yummuÅŸtur.

KEL ALÄ°ÇO ( 27 Yıl ) :

Kel Aliço, ünlü bir yaÄŸlı güreÅŸçidir. 1845 yılında doÄŸan Kel Aliço, Bulgaristan'ın Plevne ili Cherven Bryag Municipality ( Kırmızı Kıyı Belediyesi) ilçesine baÄŸlı Ä°SKAR nehri kenarında bulunan KOYNARE köyünden göç etmiÅŸtir. Balkan Harbi sırasında KOYNARE köyü ve bu köye 16 Km mesafede bulunan Lovech (Lofça)ilinin Lukovit köyünden ayrılmak zorunda kalan Pomaklar bu gün halen Edirne ili Ä°psala ilçesi Aliçopehlivan köyünde yaÅŸamaktadır.

Saçsız başından dolayı "kel" takma adıyla anılan Aliço, çok sert ve acımasız güreÅŸ tekniÄŸinden dolayı "Gaddar Ali" olarak anılırdı. GüreÅŸe küçük yaÅŸta baÅŸladı. Yalnız döneminin deÄŸil, Türk güreÅŸinin en büyük pehlivanlarından biri olarak tanındı. Abdülaziz'in ilgisini çekerek huzur güreÅŸlerine katıldı. Yıldız Sarayı'nda "ÅŸamdancıbaşı"lığa kadar yükseldi. Kırkpınar'da aralıksız 27 yıl baÅŸpehlivanlığı kazandı. 70 yaşındayken kendisine meydan okuyan çırağı Adalı Halil'i yendiÄŸinde Adalı, Aliço'dan 25 yaÅŸ küçüktü. 1922 yılında ölen Kel Aliço’nun mezarı Ä°psala'nın Aliçopehlivan köyündedir.

KOCA YUSUF PEHLÄ°VAN ( 1885 ):

Koca Yusuf, bugün Bulgaristan sınırlarında yer alan Åžumnu Kasabası'nın Karalar Köyü'nde dünyaya geldi. DoÄŸum tarihi tam olarak bilinmese de Ä°sveç güreÅŸ tarihçisi William Baster'a göre 1857 yılında doÄŸmuÅŸtur. Babasının adı Ä°smail'dir. Babası ve dedesi Yusuf'un ilk güreÅŸ ustaları oldu. ÇocukluÄŸu, milliyetçilik hareketleri nedeniyle Bulgarların Türk köylerini bastığı bir ortamda geçti.

Koca YusufKoca Yusuf dönemin ünlü pehlivanlarından Åžumnulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu Kel Ä°smail Pehlivan ve Pomak Osman tarafından yetiÅŸtirildi. Kırkpınar tarihinde 26 yıl boyunca üstüste baÅŸpehlivanlığı elinde bulunduran ve Sultan Abdülaziz'in baÅŸpehlivanı olan Kel Aliço ile 1885 yılında güreÅŸti ve berabere kaldı. Bu karşılaÅŸma sonucu ondan ülkenin baÅŸpehlivanlığı ünvanını aldı. Kel Aliço'nun çırağı olan ve 18 yıl Kırkpınar baÅŸpehlivanlığını elinde bulundurduÄŸu söylenen Adalı Halil'i iki kez ardı ardına yendi. Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murat ve Sultan II. Abdülhamit döneminde pek çok güreÅŸ yaptı. Koca Yusuf ile çarpışan Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Kazandereli MemiÅŸ, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet ve Hergeleci Ä°brahim gibi ünlü pehlivanlar, onun kendilerinden üstün bir pehlivan olduÄŸunu kabul ettiler.

Koca Yusuf'u yenebilen tek pehlivanın Kavalalı Çolak Mümin Pehlivan olduÄŸu iddia edilir. 1894 yılında Rami'de yapılan ve Kel Aliço'nun hakem olduÄŸu bir karşılaÅŸmada Çolak Mümin, Koca Yusuf'u açık düÅŸürmüÅŸtür. Hakem Aliço bu durumu yenik sayınca Yusuf tek yenilgisini almıştır. Çolak Mümin'in bu maçta sakatlanmasından ötürü güreÅŸ hayatına devam edemediÄŸi rivayet edilir.

Fransız güreÅŸçi Joseph Doublier ile tanışması ve Fransa’da güreÅŸme teklifi alması hayatını deÄŸiÅŸtirdi. Fransız yazar Edmond Desbonnet'in "GüreÅŸin Kralları" (1910, Paris) adlı kitabında anlatıldığına göre Doublier, 1894'te rakibi Sabés'e yenildikten sonra onu yenecek bir güreÅŸçi arayışına girmiÅŸ ve Türkiye'ye gelmiÅŸ; Filibeli Kara Osman, Filiz Nurullah ve Yusuf Ä°smail'i beraberinde Fransa'ya götürmüÅŸtü. Yusuf, baÅŸlangıçta yurtdışına çıkmayı kabul etmediyse de Müslümanların güçlü olduÄŸunu ispat etmenin bir cihat olduÄŸu ÅŸeklindeki ulema açıklamaları üzerine 1897'de Avrupa'ya gitti ve Paris'te minder güreÅŸinin kurallarını öÄŸrendi. Ä°lk maçını Sabés ile yaptı ve onu yendi. Fransa'da 3 yıl kaldı (1894-1897). Bu dönemde güreÅŸtiÄŸi ve döneminin önemli sporcuları olan Olsen, Pons, Fournier'i yendi. Gambier, Raul, Rum güreÅŸçi Antonio Pierri ve Ä°ngiliz güreÅŸçi Tom Cannon'u da yendikten sonra Avrupa’da rakip bulamaz hale geldi. Paris'te bir sirkte, Türk güreÅŸçi Hergeleci Mahmut Pehlivan (Ä°brahim Mahmut) ile yaptığı ancak polis müdahalesi ile durdurulabilen karşılaÅŸma, gelmiÅŸ geçmiÅŸ en acımasız güreÅŸ karşılaÅŸması olarak hatırlanır.

Avrupa'da büyük ün kazanınca Amerika BirleÅŸik Devletleri'nden organizatörler onu New York’a davet ettiler. Antonio Pierri ve Doublier ile birlikte gittiÄŸi ABD'de menajeri William Brady oldu. Bu ülkede yaptığı 33 karşılaÅŸmada yendiÄŸi sporcular arasında George Bothner, Ewan Lewis, Dan McLeod, Tom Jenkins vardır. Åžikago’da bir karşılaÅŸmada dünya ÅŸampiyonu Evan Lewis’i üst üste iki defa yendikten sonra yurda dönmeye karar verdi. Yaptığı güreÅŸlerde yenilmemesi ve heybeti dolayısıyla ABD’de kendisine The Terrible Turk (Korkunç Türk) ünvanı verilmiÅŸtir. ABD'ye geliÅŸinden önce hiç yenilgi almayan Yusuf Ä°smail, 26 Mart 1898'de Ernest Roeber ile yaptığı maçta diskalifiye oldu. Madison Square Garden'da yapılan bu maçta rakibini ringden dışarı atması, Roeber'in öldüÄŸünü düÅŸünen seyircilerin ayaklanmasına ve Yusuf'a karşı linç giriÅŸimine neden oldu. Söz konusu maç, spor yazarı Walter Camp tarafından kaleme alınan 1907 tarihli "The Substitue: A Football Story" adlı romanda anlatılmıştır.

Ä°ki rakip, Metropolitan Opera Evi'nde 30 Nisan günü tekrar karşı karşıya geldi. Aralarındaki itiÅŸmelerden sonra menejerlerinin ringe çıkıp müdahale etmesi sonucu olay büyüyüp yine seyirciler arasında bir ayaklanma dalgası olunca karşılaÅŸma iptal edildi ve bu olaydan sonra Opera Evi güreÅŸ karşılaÅŸmalarına kapatıldı.

Ä°llüstrasyon ( c ) NorwegiansoulTürkiye'ye dönmek üzere 21 Mayıs 1898'de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiÄŸi ile yola çıkan Koca Yusuf, bindiÄŸi geminin 4 Temmuz sabahı New York'un kuzeydoÄŸusundaki Sable Adası'nın 60 mil açıklarında Ä°ngiltere bandıralı Cromartyshire ÅŸilebiyle çarpışıp batması sonucu tüm yolcular ve mürettebatla birlikte boÄŸularak ölmüÅŸtür.

Kaza sonrasında filikalara binen diÄŸer yolcularla birlikte kurtulmaya çalışan Koca Yusuf’un ölümüne, tutunduÄŸu filikadaki diÄŸer yolcuların onun koca gövdesinin sandalı devireceÄŸi korkusuna kapılıp kürek ve baltalarla ellerine vurmalarının ellerini çekmeyeceÄŸini anlasılınca filikadakiler baltayla bileklerini keser, kazanın ardından Amerikan dergilerindeki makalelerde yayımlandı.

Ölümünden sonra adı, ÅŸu anda Türkiye Denizcilik Ä°ÅŸletmelerine baÄŸlı, Haliç Tersanesinde bulunan 40 Tonluk bir yüzer vince verilmiÅŸtir. 2001 yılında basılan Bin Yılın Türkleri Hatıra Para Serisi'nde Koca Yusuf portreli hatıra para yer almıştır. Hayatı, gazeteci-yazar Halil Delice tarafından "Cihan'ı Titreten Türk Koca Yusuf Yalnızca Güle Yenildi" (2005) adıyla kitaplaÅŸtırılmıştır. Hayatının belgesel yapılması için 2008 yılında "Koca Yusuf Türkiye'de" adlı bir araÅŸtırma projesi baÅŸlatılmıştır.

Koca Yusuf’un cesedinin Atlas Okyanusu’nda kaybolduÄŸu sanılmaktadır. Ancak ÅŸair Sunay Akın’ın Önce Çocuklar ve Kadınlar adlı kitabının “Okyanusa Yenilen GüreÅŸçi” baÅŸlıklı bölümünde Azor Adaları'nda mezarının bulunduÄŸu iddiasına yer verilmiÅŸtir. Kaza sonrasında civar adalara vuran gemi yolculara ait 20 cesetten pek heybetli deÄŸiÅŸik kılıklı olanının Koca Yusuf olabileceÄŸini iddia eden yazar, cesedin adadaki kilisenin mezarlığına defnedildiÄŸini belirtmiÅŸtir.

ADALI HALÄ°L ( 1906 ) :

Adalı Halil 1871 yılında Edirne'nin Adaiçi bölgesindeki Kilise köyünde doÄŸdu. Babası Kara Mehmed de meÅŸhur bir pehlivandı. Adalı Halil, babasının teÅŸvikiyle daha küçük yaÅŸta güreÅŸe baÅŸladı ve ilk güreÅŸ derslerini babasından aldı. Sonra Kırkpınar’da 26 sene baÅŸpehlivan olan meÅŸhur Aliço'ya çırak oldu. Ondan güreÅŸin bütün inceliklerini öÄŸrendi. 1.98 boyunda, 130-135 kilo ağırlığında, devrinin iri pehlivanlarından idi. Koca Yusuf ve Kurtdereli gibi yaÄŸlı güreÅŸin ustalarıyla karşılaÅŸtı.

Kurtdereli Mehmed Pehlivan'la beraber Avrupa’ya gidip, orada karşılaÅŸtığı bütün rakiplerini çok kısa zamanlarda yendi. Avrupa’da yenmedik rakip kalmayınca Amerika’ya geçti. Orada da bütün rakiplerini kısa zamanda yendi ve “Türk arslanı” diye anılmaya baÅŸladı. Hatta bir tanesinin kaburgalarını kırması üzerine halk galeyana gelmiÅŸ, ellerinden güç kurtulmuÅŸtur. Yurda döndükten sonra kazandığı Kırkpınar baÅŸpehlivanlığını 18 yıl korumuÅŸtur.

OÄŸlu Mustafa da bir süre pehlivanlık yapmasının ardından Atatürk'ün faytoncusu olmuÅŸ ve Mustafa Kemal'in ölümünden sonra hayatını Silivri'de sürdürerek "Sinop" soyadını almıştır.

Edirne’de 1927 yılında vefat eden Adalı Halil’in kabri, KasımpaÅŸa Camii önünde bulunmaktadır. Ananevi Kırkpınar güreÅŸlerine katılan pehlivanların, güreÅŸ baÅŸlamadan önce Adalı Halil’in kabrini ziyaret etmeleri gelenek halini almıştır. Ustası Kel Aliço 70 yaşına geldiÄŸinde yaptıkları karşılaÅŸmayı ustasına kaybetmiÅŸtir.

ÇOLAK MÜMÄ°N ( MOLLA MÜMÄ°N ) :

Kavalalı bir çiflik aÄŸasının dokuz oÄŸlundan biri olan Mümin lakabını bir kolunda olan özrü sebebiyle almıştır. Dini eÄŸitimini yükseltmesi için babası tarafından Ä°stanbul’a gönderilmiÅŸ, Medrese eÄŸitimi ve hocalığı sebebiyle Molla Mümin ya da Çolak Molla lakaplarıyla da anılmıştır. 2. Abdülhamit’in ilk yıllarında pehlivanlığa baÅŸladığı bilinen Çolak Mümin’i üne kavuÅŸturan Adalı Halil’i yenerek baÅŸpehlivan olmuÅŸtur. Senesi tesbit edilememiÅŸtir. Cami çıkışı yanlışlıkla vurulan Çolak Mümin 1915 yılında hayata gözlerini yummuÅŸtur.

HERGELECÄ° Ä°BRAHÄ°M ( 1914 ) :

Hergeleci Ä°brahim, 1848 yılında Bulgaristanın Deliorman bölgesinde yer alan Razgrad ilinin Ä°slopol köyünde doÄŸmuÅŸ güreÅŸ sanatını Torlaklı Deli Hafız'dan öÄŸrenmiÅŸti. Döneminin nam salmış pehlivanları arasında daha ufak tefek kaldığı halde çok özel bir güreÅŸ ustasıdır.

Hergelecilik (at çobanlığı) yaptığı için "Hergeleci" lakabıyla anılmıştır.

Yaptığı müsabakalarda yurt dışında adından söz ettiren güreÅŸçi Adalı Halili yenmiÅŸ ancak Koca Yusufu yenememiÅŸtir. 1914 yılında Kırk Pınar BaÅŸ Pehlivanı olmuÅŸtur. Hergeleci Ä°brahim, 1899 yılında Paris'te Dünya ÅŸampiyonluÄŸu kazanan Ahmet Kara'nın ustasıdır. 1917 Yılında hayata gözlerini yummuÅŸtur.

Cumhuriyet Dönemi BaÅŸpehlivanlarıCumhuriyet dönemi baÅŸpehlivanları ile ilgili elimize çok daha fazla bilgi bulunmaktadır. 1934 Yılında Gostivarlı Mülayim Pehlivan ile TekirdaÄŸlı Hüseyin Pehlivan yeniÅŸememiÅŸlerdir. 1947 Yılında Düzceli Ä°brahim ATAY ile Hayrabolulu Süleyman ERTAÅž baÅŸpehlivanlığa güreÅŸirken diskalifiye edilmiÅŸlerdir. 1962 Yılına gelindiÄŸinde ise baÅŸpehlivanlık güreÅŸleri yapılamamıştır. Aynı durum 1970 yılında da tekrar etmiÅŸ, baÅŸpehlivan seçilememiÅŸtir. 1975 Yılında ise dönemin ÅŸartları gereÄŸi Kırkpınar YaÄŸlı GüreÅŸleri yarıda kesilmiÅŸtir.

ARNAVUT BENLÄ° ABDULLAH ( 1924 ) :

Arnavut Benli Abdullah, Cumhuriyet dönemi Kırkpınar'ın ilk baÅŸpehlivanlarındandır. Tekrar yurtdışına çıktığı için hakkında anı olarak fazla bir ÅŸey yoktur.

EDÄ°RNE'nin GEÇKÄ°NLÄ° KÖYÜ'nden YUSUF BOZKURT ( 1925 ) :

Bulgaristan`ın Åžumnu Kasabası Uyvan Köyü`nden Edirne'nin Geçkinli köyüne göç etmiÅŸlerdir. HemÅŸehrisi Mehmet Akıncı`nın ifadesi ile yiÄŸit ve sert bir güreÅŸçi idi. Çaprazı kuvvetli idi. Dürüst, çalışkan iyi yürekli bir insan idi. Çiftçilik yapar, yardımı severdi. Kırkpınar aÄŸalığı da yapmıştır. Yunanistan`da kalan asıl Kırkpınarın son baÅŸpehlivanlarındandır. 1976 yılında ölmüÅŸtür.

Geçkinlili YUSUF Pehlivan hakkında daha geniÅŸ bilgiyi, Hakan AKINCI'nın kaleminden, sayfalarımız arasında yer alan Portreler bölümünde bulabilirsiniz.

Çayırda Ä°lk Adımlar ( c ) Özcan ÇELTÄ°KLÄ°ÇÖMEK KÖYLÜ KARA EMÄ°N PEHLÄ°VAN ( 1926 ) :

EdirneÂ’nin ender yetiÅŸtirdiÄŸi tam Rumelili eski pehlivan geleneÄŸini devam ettiren, pehlivan vücutlu Kara Emin, 1926 yılı Kırkpınar baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Adalı Halil ile mezarları pehlivanlar tekkesinde yan yanadır. Kırkpınar GüreÅŸleri baÅŸlamazdan önce bu mezarlar ziyaret edilir. Dualar okunur; baÅŸarı için umut beklenir. Mezar taşında ÅŸu yazı vardır: (Kırkpınar BaÅŸpehlivanlarından Çömlekköylü Kara Emin. Ölümü:9.8.1941)

MANİSA'lı RIFAT PEHLİVAN ( 1927 ) :

1927 Yılı BaÅŸpehlivanıdır. OÄŸlu Niyazi GüreÅŸen KırkpınarÂ’a çok emeÄŸi geçmiÅŸ bir pehlivandır. Kule hakemliÄŸi yapmakta olup 1984 yılında Kırkpınar`a hizmet ödülü almıştır. BeÅŸ boyda birincilik almıştır.

Rıfat 1898 yılında Makedonya`nın Strumca Kasabası`nda dünyaya gelmiÅŸ. Sonra Türkiye`ye göç ederek Manisa`ya yerleÅŸmiÅŸlerdir.

1991 yılında 95 yaşında ölen Manisalı Rıfat Pehlivan Sındırgılı Åžerif GacaroÄŸlu, Ä°brahim Filiz Mehmet, Akif TaÅŸçı, Rıza TaÅŸçı gibi pehlivanları yetiÅŸtirmiÅŸtir.

Manisalı Rıfat Pehlivan ve oÄŸlu Niyazi GüreÅŸen`in yaÄŸlı güreÅŸ ve Kırkpınar`a çok emekleri geçmiÅŸtir. Unutulmaz kiÅŸiler arasında yer almışlardır. 1930 yılında Atatürk1 ün düzenlediÄŸi Ankara güreÅŸlerinde birinci olmuÅŸtur.

Manisa`nın Zeytinliova kasabasında 17.01.1991 yılı Pazartesi günü ölmüÅŸtür.

KAYIKÇIOÄžLU AHMET ( 1928 ) :

KayıkççıoÄŸlu Ahmet 1928 yılı baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur.

Kırklareli`nin pehlivanları ile ünlü Mandıra Kasabası`ndandır. Mandıra`nın geliÅŸmesinde ünlü baÅŸpehlivan Kara Ä°bo ile birlikte emeÄŸi geçmiÅŸtir. Her yıl adlarına güreÅŸler ve ÅŸenlikler yapılır. Pek çok çırak yetiÅŸtirmiÅŸtir.

TekirdaÄŸlı Hüseyin ve Hayrabolu`lu Süleyman Pehlivanların da ustasıdır. GüreÅŸi bıraktıktan sonra güreÅŸ ustalığı ve 1968 yılına kadar da Kırkpınar`da hakemlik yapmıştır. YaÄŸlı güreÅŸi en iyi bilenlerden biri idi.

Ä°ÅŸte Meydan,Ä°ÅŸte Pehlivan ( c ) Özcan ÇELTÄ°KLÄ°GOSTÄ°VARLI MÜLAYÄ°M ( 1929 - 1934 ) :

Çok kuvvetli bir adamdı. Rakibini havaya kaldırır döndürerek sırtını yere getirirmiÅŸ. TekirdaÄŸlı’yı bile yendiÄŸi ancak hakem heyetince kabul edilmediÄŸi rivayet edilir.

KARA ALÄ° ACAR ( 1930-31-32-33 ) :

Bandırma`nın Erikli Köyü`nde 1900 yılında doÄŸmuÅŸtur. 1930, 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl baÅŸpehlivan olmuÅŸtur. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender baÅŸpehlivanlardandır. OÄŸlu Hasan Acar Kırkpınar baÅŸpehlivanı olmuÅŸ, torunu Sabri Acar da bu yılların ünlü baÅŸpehlivanlarındandır. Çok haysiyetli, oÄŸulları için bile tarafsız dürüst bir pehlivandı. 10.08.1981 yılında yine aynı köyünde ölmüÅŸtür.

TEKÄ°RDAÄžLI HÜSEYÄ°N ALKAYA ( 1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942 ) :

Ünlü güreÅŸ ustası. 1908 yılında Bulgaristan`ın Kırcaali Kasabası Alkaya Köyü`nde doÄŸmuÅŸtur.

1935 yılında Ä°stanbul Halkevi`nin düzenlediÄŸi güreÅŸlerde tüm rakiplerini yenmiÅŸtir. Aynı yıllarda Fransa`da Fransızların rakip tanımadıkları 4 güreÅŸçilerini 30 bin Fransız karşısında 15`er dakikada yenerek ününü dünyaya duyurmuÅŸtur.

"Beden Terbiyesi Genel MüdürlüÄŸü`nden gönderilen kırmızı renkli güzel bir deriden yapılmış üzerinde altı ok iÅŸaretli flama ve yazılı bir altın toka ile saÄŸ ve solundan altın zincir ve kısımları ihtiva eden Kurdereli adını anmak üzere hazırlanmış kemer Fahrettin Altay tarafından TekirdaÄŸlıya takılmıştır. (13.05.1939)

1935 ile 1942 yılları arasında 8 yıl Kırkpınar baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. 12.11.1982 yılında ölen ünlü BaÅŸpehlivan Hüseyin Alkaya, TekirdaÄŸ ÅŸehir mezarlığında özel bir yerde topraÄŸa verilmiÅŸtir.

BABAESKÄ°LÄ° Ä°BRAHÄ°M ERDÄ° ( 1943 - 1945 ) :

1910 yılında Babaeski`nin ErtuÄŸrul Köyü`nde doÄŸmuÅŸtur.

1936 yılında güreÅŸe baÅŸlamış, 1943 yılında TekirdaÄŸlı Hüseyin`i yenerek, 1945 yılında da Manisalı Halil`in güreÅŸi bırakmasıyla iki kez baÅŸpehlivan olmuÅŸtur.

T. YILMAZ bir anısında onun hakkında şu anısına yer verir :

"Kırkpınar'ı her yıl ziyaret eder, hatıralarını anlatır gönlünü hoÅŸ ederdi. 1989 yılında Kırkpınar`a yine Manisalı Halil ile gelmiÅŸ eski günlerini anmışlardır. Onlara çay ısmarladım, davul zurna nameleri arasında eski günleri anmışlardır. FotoÄŸraflarını çektim bana Kırkpınar ve diÄŸer yerlerdeki güreÅŸlerinden söz etmiÅŸlerdi. Son hatıraları imiÅŸ. 18.09.1987 günü öldüÄŸünü radyo söyledi. Ne hazin an! Tam bu anda vitrindeki pehlivan levhasından onun adını arıyorlardı. Gayret ve emeÄŸinin karşılığı ölümsüzlük bu demek belki de.

Kırkpınar'da Suya Yanmak ( c ) Özcan ÇELTÄ°KLÄ°HAYRABOLULU SÜLEYMAN ERTAÅž ( 1944 – 1950 ) :

1944 ve 1950 yıllarında olmak üzere iki defa Kırkpınar baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Canlı ve sempatik, güreÅŸe uygun hareketlerinden dolayı güreÅŸi sevenler tarafından çok tutulurdu. GüreÅŸ hayatı süresince Atan KardeÅŸler`in en büyük rakibi olmuÅŸtur.

SINDIRGILI ÅžERÄ°F ÜNALl ( 1946 – 1949 ) :

1915 yılında Sındırgı`da doÄŸmuÅŸtur. 15 yaşında güreÅŸe baÅŸlamış, boy boy güreÅŸerek 1946, 1949 yılları baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Mehmet Ali YaÄŸcı gibi ünlü çıraklar yetiÅŸtirmiÅŸtir. Ağır cüssesi ile tanınmış, uzun yıllar Kırkpınar da kule hakemliÄŸi yapmıştır.

DÜZCELÄ° ÇOLAK Ä°SMAÄ°L ATAY ( 1947 ) :

1918 yılında Düzce`nin Çakırlar Çiftlik Köyü`nde doÄŸmuÅŸtur. 1936 yılında güreÅŸe baÅŸlamıştır. 1938 yılında minder güreÅŸlerinde milli takıma seçilmiÅŸtir. 1946 yılında Kırkpınar baÅŸpehlivan güreÅŸlerine baÅŸlamıştır. Bu yılların ünlü pehlivanları ile güreÅŸmiÅŸ, 1947 yılında Hayrabolulu Süleyman ile berabere kalmıştır.

KIRKLARELÄ°'nin KULELÄ° KÖYÜ'nden MUSTAFA YENÄ°CÄ° ( 1948 ) :

Bulgaristan`ın Razgrat Kazası, KaraaÄŸaç Köyü`nde doÄŸdu. Dört oÄŸlu bir kızı vardır. GüreÅŸi sürdüren ender ailelerindendir. OÄŸlu Ahmet baÅŸa güreÅŸmektedir. Torunu Habil YenicÄ° Kırkpınar` da dereceler almaktadır.

Mustafa Yenici 1948 yılı Kırkpınar BaÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Bundan hayatı boyunca mutluluk duyduÄŸunu ifade edermiÅŸ. Vasiyeti üzerine bir fotoÄŸrafı Edirne Müzesi `ne hediye edilmiÅŸtir. 25.12.1983 tarihinde 74 yaşında iken Kuleli`de ölmüÅŸtür. Mezarı oradadır.

Ä°RFAN ALTAN ( 1951 – 1953 - 1955 ) :

1928 yılında Ä°zmit`in Büyükderbent Hikmetiye Köyü`nde doÄŸmuÅŸtur. 1944 yılında güreÅŸe baÅŸlamış boy boy güreÅŸerek atak gücü ile ünlü pehlivanları yenerek 1951, 1953, 1955 yılları Kırkpınar BaÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Ağır sıklette Helsinki Olimpiyatları`nda minder güreÅŸi de yapmış dördüncü olmuÅŸtur. Türkiye`nin tanınmış otobüs iÅŸletmecilerindendir.

TARZAN MEHMET ( 1952 ) :

1952 yılında Kırkpınar BaÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Ayrıca karakucak güreÅŸlerinde de ÅŸampiyonlukları vardır. Güçlü adaleli bir pehlivandır. Halen Balıkesir Kepsüt Kazası Durak Köyü`nde çiftçilik yapmakta, çalışmaları ve spora olan ilgisi yörede konuÅŸulmaktadır. Çalışıp soÄŸuk su banyosu ile dinçliÄŸini, tarzanlığını koruduÄŸu söylenmektedir.

Kırkpınar Çayırında ( c ) Özcan ÇELTÄ°KLÄ°

SAMSUNLU Ä°BRAHÄ°M KARACAK ( 1954 – 1956 – 1959 - 1960 ) :

1954, 1956, 1959, 1960 yıllarında Başpehlivan olmuştur.

1958 yılında minderde dünya üçüncüsü olmuÅŸtur. CentilmenliÄŸi ve efendiliÄŸi ile KırkpınarÂ’ların en sevilen ve sayılan pehlivanları arasına girmiÅŸtir. Kırkpınar`larda kule hakemliÄŸi, Samsun bölge müdürlüÄŸünde güreÅŸ antrenörlüÄŸü yapmıştır.

BANDIRMALI KARA HASAN ACAR ( 1957 ) :

1957 yılında Kırkpınar başpehlivanlığını kazanmıştır.

Dededen toruna kadar Kırkpınar`da baÅŸpehlivanlık alan tek ailedir. Hasan Acar`ın bilhassa Sezai Kanmaz ile yaptığı güreÅŸlerde yaÄŸlı güreÅŸin bütün inceliklerini görmek mümkün idi.

Oğlu Sabri Acar da geleneği devam ettirmiş, Kırkpınar`da başpehlivan olmuştur.

ADAPAZARLI ADÄ°L ATAN ( 1958 ) :

YaÄŸlı güreÅŸe Adapazarı`nda baÅŸladı. Sonra minder güreÅŸine geçti. Her iki stilde de büyük baÅŸarı gösterdi. 1952`de olimpiyat üçüncülüÄŸünü, 1954` de dünya ikinciliÄŸini, 1956`da da kendi sıkletinde dünya ÅŸampiyonluÄŸunu kazandı.

1958 yılında Kırkpınar baÅŸpehlivanı olan Adil Atan hareketli ve sert güreÅŸleriyle sonuca giden bir pehlivan olarak tanınmıştır. 18.4.1989`da öldü.

SINDIRGILI MEHMET ALÄ° YAÄžCI( 1961 – 1962 - 1964 ) :

Sındırgılı olan Mehmet Ali YaÄŸcı, Sındırgılı Åžerif pehlivanın çırağı olarak güreÅŸe baÅŸlamış, 1961,1962 ve 1964 yıllarında Kırkpınar baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Boyu ve gücü ile tam bir yaÄŸlı güreÅŸ pehlivanıydı. EfendiliÄŸi ve dürüstlüÄŸü ile de tanınan YaÄŸcı, güreÅŸi bıraktıktan sonra uzun yıllar KırkpınarÂ’da kule hakemliÄŸi yapmıştır.

Mehmet Ali YaÄŸcı güreÅŸ federasyonunca hakem olarak görevlendirildiÄŸi Elmalı güreÅŸlerinde kalp yetmezliÄŸinden öldüÄŸünde 48 yaşındaydı. OÄŸlu BaÅŸol YaÄŸcı baba mesleÄŸini sürdürmektedir.

ADAPAZARLI SEZAÄ° KANMAZ ( 1963 ) :

Adapazarı`na baÄŸlı Çerkez Çaybaşı Köyü`nde 1935 yılında doÄŸmuÅŸtur. Bütün boy güreÅŸlerinde güreÅŸmiÅŸtir. 1963 yılında çetin ve güç güreÅŸlerden sonra Kırkpınar BaÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. GüreÅŸ ailesinde gelenek olmuÅŸtur. Hareketli ve centilmen bir güreÅŸçidir. 1984 yılında KırkpınarÂ’a hizmet verenlerle birlikte hatıra plaketi verilmiÅŸtir

Kırkpınar Heyecanı ( c ) Özcan ÇELTÄ°KLÄ°Ä°ZMÄ°RLÄ° KARA ALÄ° ÇELÄ°K ( 1965 – 1974 ) :

Ä°zmirli Kara Ali diye anılır. 1965 ve 1974`te Kırkpınar BaÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. GüreÅŸtiÄŸi yıllarda sert ve haÅŸin güreÅŸiyle baÅŸ güreÅŸlerinde daima ön planda, iddialı olmuÅŸtur. GençliÄŸinde çetin ve hareketli bir pehlivan olan Kara Ali yaşı ilerledikçe ağırlaÅŸmış ve daima iddialı baÅŸpehlivanlar arasında olmuÅŸtur. 9 yıl aradan sonra yine baÅŸpehlivan olmuÅŸtur.

GüreÅŸi bıraktıktan sonra kule hakemi olmak ideali idi. 53 yaşında, 1987 Åžubat ayında trafik kazasında öldü.

ORDULU MUSTAFA BÜK ( 1966-1967-1968 ) :

1933 yılında Ordu`da doÄŸmuÅŸtur. YaÄŸlı güreÅŸin inceliklerini Düzceli Rahmi Pehlivan`dan öÄŸrenmiÅŸtir. Çok güçlü ve saÄŸlam vücuda sahipti, 1.87 cm. boyunda, 100 kilo ağırlığında idi. 1966, 1967, 1968 yılları Kırkpınar baÅŸpehlivanı olup altın kemeri almış ender pehlivanlardandır. Ne yazık ki güreÅŸ dışı yaÅŸantısında aldığı yaralar bu güçlü vücudu kısa sürede çökertmiÅŸ, 1982 yılında ölmüÅŸtür. 4 erkek 4 kız çocuÄŸu vardı. OÄŸlu Mustafa halen güreÅŸmektedir.

BABAESKÄ°LÄ° NAZMÄ° UZUN ( 1969 ) :

1959 yılında güreÅŸe baÅŸlamış, yurdun her yanında güreÅŸmiÅŸtir. Bir süre Alpullu Åžeker Fabrikası GüreÅŸ takımında çalışan Nazmi Uzun 1963`ten sonra yaÄŸlı güreÅŸe ağırlık vermiÅŸ ve 1969 yılında Kırkpınar baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur.

Pehlivan ( c ) WrestlingInfoHASAN ÅžAHÄ°N (1971 ) :

1971 yılı Kırkpınar baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Hüseyin Çokal ve birçok pehlivana ustalık yapmıştır. 1984 yılı Kırkpınar hizmet ödülü almıştır. Halen hakemlik ve yaÄŸlı güreÅŸ antrenörlüÄŸü yapmaktadır.

AKHÄ°SARLI MUSTAFA YILDIZ ( 1972 – 1981 ) :

Manisa`nın Akhisar Kazası`nın Sazana Köyü`nde doÄŸmuÅŸtur. GüreÅŸe Manisa yöresinde baÅŸlayan Mustafa Yıldız, 1967 yılından itibaren baÅŸpehlivanlık güreÅŸlerine çıkmaya baÅŸlamış, 1972 ve 1981 yıllarında baÅŸpehlivan olmuÅŸtur. 2001 yılında ölmüÅŸtür.

ORDULU DAVUT YILMAZ ( 1973 ) :

Ordu`nun Kumru Kazası KaraÄŸaç Köyü`nde doÄŸmuÅŸtur. Mahalli ve bölgesel güreÅŸlerden sonra 1969 yılında büyük orta, 1970 yılında da baÅŸaltı güreÅŸleri birincisi olmuÅŸtur. Cumhuriyetimizin 50. yılı ÅŸenliklerinde 1973 yılı Kırkpınar baÅŸpehlivanlığını dört pehlivanı çetin güreÅŸlerden sonra pes ettirerek almıştır. Çok ilgi ve sevgi görmüÅŸ. Fakat güreÅŸ hayatının da sonu olmuÅŸ bir daha Kırkpınar`da güreÅŸtiÄŸi görülmemiÅŸtir.

KARAMÜRSELLÄ° AYDIN DEMÄ°R ( 1976- 1977 – 1978 ) :

Karamürsellidir. 1976, 1977, 1978 yıllarında üç defa üst üste baÅŸpehlivanlığı almış ve altın kemere sahip olmuÅŸtur. Kara Ali, Sabri Acar, Davut Yılmaz, Nazmi Uzun, Mustafa Yıldız gibi güçlü pehlivanlar arasından sıyrılarak baÅŸpehlivan olmuÅŸtur. Halen Kadir Birlik gibi birçok pehlivana hocalık yapmaktadır. Kırkpınar baÅŸhakemliÄŸi de yapmaktadır.

BANDIRMALI SABRÄ° ACAR ( 1979 – 1985 ) :

1945 yılında Bandırma`nın Erikli Köyü`nde doÄŸdu. Babası Hasan Acar, dedesi Kara Ali Acar pehlivanlardır. GeleneÄŸi sürdürmüÅŸ dede ve babası gibi baÅŸpehlivan olmuÅŸtur. GüreÅŸe 1961 yılında baÅŸlamıştır. Sakin görünüÅŸlü efendi hali ile tam bir pehlivandır. 1.82 cm boyu 100 kilo ağırlığı ile yapısı tamdır.

Ä°lk defa 1979 yılında baÅŸpehlivan olmuÅŸtur. 1985 yılında çok zevkli ve çetin güreÅŸlerden sonra güçlü rakiplerini yenerek baÅŸpehlivanlığı yine almıştır. Altın kemeri almakta kararlı olduÄŸunu söylemiÅŸ fakat son yıllarda güreÅŸi bırakmıştır.

MEHMET GÜÇLÜ ( 1980 ) :

1952 yılında MuÄŸla`nın Milas Kazası, Kızılcayıkık Köyü`nde doÄŸmuÅŸtur. 1980 yılında Kırkpınar`da baÅŸpehlivan olmuÅŸtur. Güçlü yapısı, acı kuvveti ile tanınır. Tanınmış güreÅŸ otoriteleri Mehmet Güçlü`nün vücut yapısına hayranlıklarını belirtmiÅŸlerdir. Minder güreÅŸlerinde de memleketimizi baÅŸarı ile temsil etmiÅŸtir. Halen Kırkpınar kule hakemliÄŸi yapmaktadır.

HÜSEYÄ°N ÇOKAL ( 1982 – 1983 – 1984 ) :

Denizlinin Kale Kazası KızılaÄŸaç Köyü`nde 1950 yılında doÄŸmuÅŸtur. Askerlikten sonra ciddi olarak güreÅŸe baÅŸlamıştır, Maden Tetkik güreÅŸ kulübünde güreÅŸçi olarak çalışmıştır. 1982, 1983, 1984 yıllan Kırkpınar baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Altın kemerin sahibi olan ender güreÅŸçiler arasına girmiÅŸtir. EfendiliÄŸi, güvenli tavrı ile güreÅŸ tutmaktadır. Kırkpınar baÅŸ güreÅŸlerine yeni bir hava ve canlılık getirmiÅŸtir. 1985 yılında Kırkpınar`a kolu kırıldığı için çıkamamıştır, yine mide ameliyatı geçirdiÄŸi için 1986 Nisan ayı içinde bir jübile ile güreÅŸi bıraktığını söylemiÅŸtir. Halen Kırkpınar kule hakemliÄŸi yapmaktadır.

Zafere giden yol ( c ) WrestlingInfoBALIKESÄ°RLÄ° Ä°BRAHÄ°M GÜMÜÅž ( 1986 ) :

Hataylı Recep Kılıç ( 1987 ) 1957 yılında Hatay`ın Erzin Ä°lçesi`nde doÄŸmuÅŸtur. GüreÅŸe Hatay`da baÅŸlamış Ankara`da mindere devam etmiÅŸtir. Ä°lk kez milli mayoyu giymiÅŸ Avrupa ÅŸampiyonluklarına katılmış dereceye girememiÅŸtir.

Yüksek tahsilini yapmış ve güreÅŸ tekniÄŸi ve taktiÄŸi adlı 150 sayfalık bir kitap yazmıştır. Mali olanaksızlıklar nedeni ile yaÄŸlı güreÅŸlere katılmış Anadolu`yu dolaÅŸmıştır. Çok efendi ve temiz güreÅŸen bir güreÅŸçidir. 1987 yılında Kırkpınar baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur.

RECEP GÜRBÜZ ( 1988 ) :

Antalyalı Recep GÜRBÜZ, küçük yapısına raÄŸmen çok güçlü rakiplerini yenmeyi baÅŸarmış, 1988 yılı Kırkpınar baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Kayınpederi Pehlivan Mehmet tarafından teÅŸvik edilmiÅŸ ve çalıştırılmıştır. Kırkpınar`da boylan aÅŸarak baÅŸpehlivan olmuÅŸtur. Maalesef beyin uru teÅŸhisi ile hasta olduÄŸundan 1989 Kırkpınar güreÅŸlerine katılamamıştır. 18.05.1989 tarihinde ölmüÅŸtür. GüreÅŸte acı kayıptır.

ÇOBAN SAFFET KAYALI ( 1989 ) :

Kurtdereli Mehmet Pehlivan`ın köylüsü. 1961 yılında Balıkesir`in Ä°birler Köyü`nde doÄŸmuÅŸ. Ters paçada usta. 1.97 boyunda 105 kilo ağırlığında tam bir pehlivan. Çanakkale Seramik fabrikaları güreÅŸçisi. Babasının kendisini teÅŸvik edip çalıştırdığını söylemektedir. Kırkpınar`da çok dikkat çekmiÅŸ ve gelecek vadeden bir güreÅŸçi olmuÅŸtur. Halen baÅŸa güreÅŸmektedir.

KARAMÜRSELLÄ° AHMET TAÅžÇI ( 1990-1991-1992-1993-1995-1996-1997-1999-2000 ) :

Karamürsel'e 2. altın kemeri getiren ve bu dalda hem kendisine hem de ilçeye bir rekor kazandıran Türkiye BaÅŸpehlivanı Ahmet TaÅŸçı, 1960 yılında Karamürsel'de doÄŸdu.

TaÅŸçı, 25 yaşına kadar sporla pek ilgilenmedi. Önceleri serbest olarak çalıştı. 1982'de Ä°zmit'te bir lastik fabrikasına iÅŸçi olarak girdi. 1985 yılında güreÅŸmeye karar verip ustası Kadir Birlik'in antremanlarına katılınca fabrikadan ayrıldı. TaÅŸçı, geç baÅŸlamasına raÄŸmen bu spora çok çabuk ısındı ve sevdi; gücü ve kuvveti sayesinde de yaÄŸlı güreÅŸe intibakı zor olmadı. Kısa süre sonra çayırlara çıkmaya baÅŸladı. Türk yaÄŸlı güreÅŸ severleri, TaÅŸçı'yı böyle tanıdı.

Pehlivan ( c ) WrestlingInfoAhmet TaÅŸçı, 1986 yılında Kırkpınar'da büyükorta birinciliÄŸini, 1987 yılında baÅŸaltı birinciliÄŸini, 1988'de baÅŸpehlivanlık beÅŸinçiliÄŸini, 1989'da da baÅŸpehlivanlık üçüncülüÄŸü elde etti. Ahmet TaÅŸçı, gücü ve kuvvetiyle yeÅŸil sahaların bir devi olma yoluna girmiÅŸti artık. Rakipleri, etkili fiziÄŸi ve acı kuvveti karşısında pek tutunamıyorlardı. TaÅŸçı, 1990 yılında, Kırkpınar Türkiye BaÅŸpehlivanlık YaÄŸlı GüreÅŸlerinde ; ilk turda Recep Kılıç'ı, 2. turda Saffet Kayalı'yı, 3. turda Bülent Gürbüz'ü, 4. turda ReÅŸit Karabacak'ı, finalde ise ustası Kadir Birlik'i yenerek Türkiye baÅŸpehlivanı oldu ve altın kemeri boynuna astı. Ahmet TaÅŸçı, artık o altın kemeri, tıpkı Aydın Demir gibi boynundan hiç indirmeyecekti.

Ünlü güreÅŸçi, 1991 yılındaki Kırkpınar güreÅŸlerinde; Bekir Åžahin'i ilk turda, ReÅŸit Karabacak'ı ikinci turda (üçüncü turu boÅŸ çekerek atladı), Cengiz Elbeyi'yi dördüncü turda, Bülent Gürbüz'ü de finalde maÄŸlup ederek ikinci baÅŸpehlivalık kürsüsüne çıktı.

YeÅŸil sahalarda bir yıldız olan TaÅŸçı, Türkiye'nin yaÄŸlı güreÅŸ yapılan bütün bölgelerine davet edilmeye baÅŸlandı. Bu güreÅŸlerde de birincilikler ve ödüller birbirini kovaladı.

1992 yılı Kırkpınar güreÅŸleri çok önemliydi Ahmet TaÅŸçı için. Bu güreÅŸler için aylarca süren antremanlara girdi. Yine iyi bir formla Kırkpınar'da rakiplerinin karşısına dikildi. Tur sayısına göre ReÅŸit Karabacak'ı, Bülent Gürbüz'ü, Cengiz Elbiya'yı, Saffet Kayalı'yı ve finalde de Abdullah Ersoy'u devirerek, altın kemerin temelli sahibi olduÄŸunu teÅŸcil ve ilan etti.

Kırkpınar yaÄŸlı güreÅŸlerinde Karamürsel'e üçüncü kendisine ikinci altın kemeri kazandırmak için kararlı ve gayretli olan Ahmet TaÅŸçı, 1993 yılında üst üste dördüncü kez Kırkpınar BaÅŸpehlivanlığı unvanını kazanarak yeni bir rekorunda sahibi oldu. TaÅŸçı 1993 yılında, Ä°brahim GümüÅŸ, Mehmet Gökçen, Necmi Koç ve Sezgin Yüksel'i yenerek ikinci altın kemerle buluÅŸtu.

Genç güreÅŸçi, aynı yıl, 3 yıl üst üste kazandığı Tarihi Elmalı YaÄŸlı Pehlivan GüreÅŸleri altın kemerini de kazandı. 1992 yılında evlenen sahaların devi ve aynı zamanda sempatik tavırları güreÅŸ severlerin sevgisini kazanan Ahmet TaÅŸçı, sade ve düzenli hayat sürmeketedir.

Rahmetli Cengiz ELBEYE ile saha içinde çok çetin güreÅŸler yaparak defalarca rakip olan Ahmet TaÅŸçının Cengiz Elbeyeyle dostluÄŸu herkes tarafından bilinmekte olup güreÅŸ tarihindeki kardeÅŸlik ve centilmenlik kültürünü göstermiÅŸlerdir.

YaÄŸlı GüreÅŸler ( c ) WrestlingInfoANTALYALI CENGÄ°Z ELBEYE ( 1994 – 1998 ) :

"Toros Aslanı" lakaplı 1967 doÄŸumlu Cengiz Elbeye, 1994 yılı Kırkpınar güreÅŸlerinde Ahmet TaÅŸçı`nın güreÅŸi bırakması üzerine baÅŸpehlivan olmuÅŸtur.

Cengiz Elbeye, 1982 yılında Ä°stanbul GüreÅŸ Ä°htisas Kulübü`nde güreÅŸe baÅŸlamıştır. 4 yıl minder güreÅŸi yapmıştır. 1986 yılında Antalya`da yaÄŸlı güreÅŸe baÅŸlamış güçlü fiziÄŸi ile yeteneÄŸini geliÅŸtirmiÅŸtir. 1998 yılı Kırkpınar`da Ahmet TaÅŸçı`yı yenerek yine baÅŸpehlivan olmuÅŸtur.

Cengiz Elbeye 2010 yılında, beynindeki tümör sebebiyel hayatını kaybederek güreÅŸ camiasının unutulmazları arasına adını yazdıran acı kaybı olmuÅŸtur.

VEDAT ERGÄ°N ( 2001 ) :

Ankara Belediye güreÅŸçisi Vedat Ergin, 2001 yılı güreÅŸlerine iyi hazırlanarak, Ahmet TaÅŸçı`yı pes ettirmiÅŸ ve baÅŸpehlivan olmuÅŸtur.

HASAN TUNA ( 2002 ) :

2002 yılı baÅŸpehlivanı. Kırkpınar`ın en efendi ve disiplinli güreÅŸçilerindendir. Birçok dereceleri vardır. 2001 yılında yapılan güreÅŸlerinde birinci olan ve dopingli çıkan SavaÅŸ Yıldırım`ın yerine Hasan Tuna baÅŸpehlivan olmuÅŸtur.

Kırkpınar'ın Ritüellerinden,YaÄŸlanmak ( c ) Can ŞİMÅžEKKENAN ŞİMÅžEK ( 2003 ) :

Büyük bir baÅŸarı ile ünlü rakiplerini yenerek 2003 yılı baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Ankaralıdır.

RECEP KARA ( 2004-2007-2008 ) :

Güçlü yapısı ile 2004 yılı baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Sakatlığı nedeni ile 2005 yılı Kırkpınar güreÅŸlerine katılamamıştır. 2007 Yılında Rakibi Antalya Kumluca belediyesinin pehlivanı Hasan Tuna' yı uzatmalarda altın puanla Yenerek 2007 yılı Türkiye baÅŸ pehlivanı olmuÅŸtur.

ÅžABAN YILMAZ ( 2005 ) :

Bütün rakiplerini yenerek Ekrem Yavuz ile finale kalmış; finalde müthiÅŸ mücadele verip Ekrem Yavuz`u yenerek 2005 yılı baÅŸpehlivanı olmuÅŸtur. Samsunludur.

OSMAN AYNUR ( 2006 ) :

Antalyalı Osman Aynur, Amasyalı Recep Kara`yı finalde 8 dakikada yenerek 2006 yılı baÅŸpehlivanı ve altın kemerin geçici sahibi olmuÅŸtur.

MEHMET YEŞİL YEŞİL ( 2009-2010 ) :

1986 Antalya doÄŸumlu Mehmet YeÅŸil YeÅŸil, minderde Avrupa Gençler Åžampiyonu olduÄŸu için direkt BaÅŸ GüreÅŸlerine alınmıştır ve üçüncü yılında Altın Kemeri takmasını bilmiÅŸtir.

Finalde Recep Kara'ya büyük üstünlük kurarak 648. Kırkpınar BaÅŸpehlivanı oldu. 649. Kırkpınar'da finalde Ali Gürbüz'ü yenerek ikinci kez BaÅŸpehlivan olmuÅŸtur. 650. Kırkpınar'da Fatih Atlı’ya yenik düÅŸtürÄŸünden Altın Kemer’e veda etmiÅŸtir.

ALÄ° GÜRBÜZ ( 2011-2012 ) :

Galip & MaÄŸlup ( c ) Özcan ÇELTÄ°KLÄ°Ali GÜRBÜZ 1987 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Recep Kara ile final güreÅŸini yapan Ali Gürbüz, 1988 yılında baÅŸpehlivan olan Recep GÜRBÜZ’ün oÄŸludur. Babası baÅŸpehlivan olduÄŸunda henüz yaşını karşılamamış bir bebek olan Ali GÜRBÜZ, ne yazık ki babasını bu tarihten bir yıl sonra kaybedecektir.

Kendisi bir pehlivan olan ve babasının da antrenörlüÄŸünü yapmış olan dedesi Mehmet ÖZTÜRK’ün himayesinde büyümüÅŸ ve Antalyalı büyük güreÅŸ ustası Cengiz ELBEYE’yi örnek almıştır. 2011 yılı Kırkpınar YaÄŸlı GüreÅŸleri’nde altın puanla maçı kazanarak 650. Kırkpınar BaÅŸpehlivanı olduÄŸunda babasının olduÄŸu gibi 23 yaşındaydı.

Ali GÜRBÜZ 2012 yılında, Edirne Sarayiçi'nde düzenlenen 651.Kırkpınar YaÄŸlı GüreÅŸleri'nde Recep KARA'yı altın puanla yenerek ikinci defa baÅŸpehlivan olmuÅŸtur.

Ali GÜRBÜZ 2013 yılında düzenlenen 652. Kırkpınar YaÄŸlı GüreÅŸleri'nde yapılan baÅŸpehlivanlık müsabakasını kazanmış ve 3 defa üst üste kemeri kazandığı için "Altın kemer"in daimi sahibi ilan edilmiÅŸtir. Ne var ki; bir kaç ay sonra doping muayne sonuçlarında doping tesbit edildiÄŸi için ünvanı ve kemeri alınarak 2 yıl güreÅŸlerden men edilmiÅŸtir. Onun yerine kemer 2013 yılında ikinci olan Ä°smail BALABAN'a verilmiÅŸtir.

Ä°SMAÄ°L BALABAN ( 2013 ) :

Antalyalı güreÅŸçi Ä°smail BALABAN, kendisi gibi güreÅŸ sporuna gönül vermiÅŸ ikizi Turan BALABAN'la güreÅŸ çayırlarının hızla yükselen pehlivanlarındandır.

Elmalı ilçesindeki Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikizleri Ä°smail ve Turan Balaban (24), babalarının desteÄŸiyle küçük yaÅŸlardan itibaren birbirleriyle güreÅŸmeye baÅŸladı. Babalarının ''Maddi durumumuz iyi deÄŸil, sizi güreÅŸlere gönderemem'' demesine raÄŸmen içlerindeki güreÅŸ sevgisi bitmeyen ikizler, 17 yaşındayken ilçede yaÅŸayan eski yaÄŸlı güreÅŸ pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keÅŸfetmesiyle profesyonel olarak güreÅŸmeye baÅŸladı. Hafta sonları ilçedeki elma bahçelerinde hamallık yapan ikizler, hafta içi de hamallıktan kazandıkları para ile hem eÄŸitimlerini hem de güreÅŸ hayatlarını sürdürdü. GüreÅŸ müsabakalarına gitmek için geceleri kamyonlara saman balyaları yükleyen ikiz pehlivanlar, gittikleri müsabakalarda rakiplerine çayırları dar etti. Konyaaltı Belediye Spor Kulübü adına güreÅŸen ikiz pehlivanlar, gittikleri bir çok güreÅŸ organizasyonunda birlikte finale çıkarak çok sayıda madalya kazandı.

Zor koÅŸullara raÄŸmen güreÅŸ sporunda önemli dereceler kazanan Ä°smail BALABAN, 2013 yılında son iki yılın final güreÅŸlerine katılıp kazanamayan Recep KARA'yı yenerek sürpriz yaptı. BaÅŸpehlivanlık güreÅŸlerinde önce altın kemeri almaya hak kazanan, sonra dopingli çıkması sebebiyle kemeri ve ünvanı elinden alınan Recep GÜRBÜZ'ün yerine 2013 yılı Kırkpınar BaÅŸpehlivanı ilan edilmiÅŸtir.

Kaynak :http://www.trakyagezi.com/dosya/79-tarih/985-cayirin-sultanlari-kirkpinar-baspehlivanlari.html


Bu haber toplam 2043 defa okundu
YAZARLAR

PageRank Checker GÜREŞ HABERLERİNİN MERKEZİNDESİNİZ REKLAM VE TANITIMLARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN TÜRKİYE CANIM FEDA