26 Haziran 2017 Pazartesi
2015 FAALİYET PROGRAMI
2013 YILIN ENLERİ
LİSANS İŞLEMLERİNDE

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

LİSANS İŞLEMLERİNDE

LİSANS İŞLEMLERİNDE
YENİ LİSANS İŞLEMLERİNDE
06.02.2013 / 23:37


 SİCİL LİSANS İŞLEMLERİ -OKUL SPORLARI  -KULÜP İŞLEMLERİGEREKLİ TÜM AÇIKLAMA VE BELGELERLİSANS İŞLEMLERİ- SİCİL LİSANS YÖNETMENLİĞİ * Sicil Lisans Yönetmenliği İNDİRYENİ LİSANS İŞLEMLERİNDE GEREKLİ EVRAKLAR 1.  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 2. Sağlık raporu.3. Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi ve 18 yaşından küçükler velisi ile birlikte lisans işlemleri yapılacaktır, Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi, Kulüp Mührü ve Kulüp Yetkilisi tarafından İmzalı olacak (Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş, resimler yapıştırılmış olacak, (Mesleği, iş Ünvanı, İş Adresi , Öğrenci ise Okulunun Adı ve Nüfus Müdürlüğünde Güncelleşmiş ev adresi mutlaka tescil fişinde yazılacaktır)TESCİL FİŞİ İNDİR4. Resim. (Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmak şartıyla kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet fotoğraf.)5. Lisans takip formu İNDİR VİZE İŞLEMLERİNDE1.    Sağlık raporu. 2.    Bir tane resim. 3.    Eski lisans.4.    Nüfus cüzdan fotokopisi tc.kimlik no’lu5.    İletişim bilgileri   (Mesleği, iş Ünvanı, İş Adresi , Öğrenci ise Okulunun Adı ve Nüfus Müdürlüğünde Güncelleşmiş ev adresi mutlaka vize fişinde yazılacaktır)

VİZE İLETİŞİM BİLGİ FORMU İNDİRTRANSFER İŞLEMLERİNDE1. Yeni kulübü adına iki adet tescil fişi.(Mesleği, iş Ünvanı, İş Adresi , Öğrenci ise Okulunun Adı ve Nüfus Müdürlüğünde Güncelleşmiş ev adresi mutlaka vize fişinde yazılacaktır) 2. İlişiksiz belgesi ve imza sirküleri.

İlişkisiz Belgesi İNDİR3. Sağlık raporu. 4. Lisans için bir resim. 5. Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi T.C kimlik no’lu6. Veli izin belgesi kulüp tarafından tasdikliOKUL SPORLARI LİSANS İŞLEMLERİOkul lisans işlemleri için gerekli evraklar •  Öğrenci Lisans Formu. •  Öğrenci Belgesi (okul müdüründen onaylı) •  Resimli kimlik fotokopisi (okul sporları federasyonu yarışma talimatında istenilen belgeler kısmının  B bendine istinaden)•    2 Adet vesikalık resim (Resimlerden biri öğrenci lisans formuna yapıştırılmış olmalıdır.) •    Velayet gerektiren durumlar için mahkeme kararı.2011/2012 sezonunda okul sporları öğrenci lisanslarında mağduriyet yaşanılmaması için dikkat edilecek hususlar: 1. öğrenci lisansları için mutlaka  malatya il müdürlüğü resmi web sitemizden (malatya.gsb.gov.tr) takip edilmeli. 2.istenilen evraklar arasında mutlaka resimli kimlik aslı ve fotokopisi olmalı (15 yaş altı için de geçerli).3.veli bölümüne atılan imza için velayet şartı gerektiren durumlarda mahkeme kararı evraklara eklenmeli.4. tasdiksiz hiç bir lisans işlemi gerçekleştirilmeyecektir.5.müsabaka tarihlerine dikkat edilerek, başvurular en az bir hafta öncesinden sicil lisans servislerine yapılmalı.6.başvurular branşlar için geçerli olan lisans çıkarma yaşları ve kategorilerine dikkat edilerek   yapılmalı.7. fax ile yapılan başvurular hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir.8.Başvurular ve lisansların alınması okulun beden eğitimi öğretmeni tarafından yapılacak olup; (olmaması halinde yetki verdiği başka bir öğretmen) veya yetkili kişi tarafından takip edilecektir, öğrencilere  okul lisans işlemleri yaptırılmayacaktır.!9.İstenilen Evraklar Düzenlenmiş Ve Zımbalı Halde Okul Adını Taşıyan Bir Dosya İçinde  Sicil Lisan Servilerine Müraacat Edilecek Öğrencilerin İsim Soyad, Numara, Branş, Kategori Doğum Tarihlerinin Yazılı Olduğu Bir Üst Yazıyla Teslim Edilecek Ve Aşağıda Örneği Verilen Yazı İle Başvuru Yapılacaktır. OKUL SPORLARI ÖĞRENCİ LİSANS FORMU  NOT:EK-9 docx formu Bilgisayar üzerinden eksiksiz olarak doldurulacaktır.

EK İNDİR KULÜP İŞLEMLERİSPOR KULÜPLERİNE ÖNEMLİ DUYURU.!Spor kulüplerinin bilgilerinin her yıl Ocak ayında güncellenmesi gerekmektedir.  Spor kulüplerinin ekteki spor kulübü bilgi formunu doldurarak sicil ve lisans servisine getirmeleri gerekmektedir.

KULÜP BİLGİ FORMU İNDİR Spor Kulüpleri Tescil Yönetmenliği İndirYENİ SPOR KULÜP KURULURKEN İSTENİLEN BELGELER1. Tüzük tamamı ( içerikte renk belirtilecek, sportif faaliyetlere katılma amaçlar arasında yer alacak; dernekler il müd. Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa ,eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek

ÖRNEK SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi ve Faaliyette katılacağı branşlar (mühürlü ve imzalı)

Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi İNDİR 3. Dilekçe (mühürlü ve imzalı)

ÖRNEK DİLEKÇE İNDİR 4. Yönetim kurulu karar fotokopisi. 5. Kuruluş bildirgesi 7. Eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları adına kurulacak kulüpler için kurum izin yazısı 8. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolü ) 9. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (en az 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı)

ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ İNDİR10. Amblem (cd ) ve forma  (takım sporları için a4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. mühürlü ve imzalı) 11. Vergi numarası ve dairesi 12. 3 Adet Klasör13. Kulübe ait mail adresi 14. Tüm evraklardan 2 nüsha BRANŞ İLAVESİNDE; KULÜPLER1. Dilekçe

BRANŞ İLAVE DİLEKÇE İNDİR2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı)

Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi İNDİR3. Yönetim Kurulu kararı4. Antrenör belgesi  (antrenör belgesi en az 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi(mühürlü ve imzalı)5. Tesis bilgisi(kira veya tapu fotokopisi)6. Kulüp Bilgi Formu İNDİR  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ1.    Yeni tüzük2.    Genel kurul tutanağı3.    Dilekçe4.    Renk değişikliğinde ise; ek olarak yeni forma rengi ve amblem5.    Kulüp Bilgi Formu İNDİR _________EK OLARAK  DİĞER BİR FARKLI KAYNAK_________GEREKLİ BELGELER ( FORMLAR ) Tescil Fişi           İNDİRSağlık Raporu       İNDİRİlişiksiz Belgesi         İNDİRÖrnek İstifa Belgesi     İNDİRÖrnek Antrenör Sözleşmesi      İNDİRNakdi Yardım Formu        İNDİRSpor Kulübü Tescil Taahhütnamesi   İNDİRKulüp Tescili Belgeleri     İNDİR Veli İzin Belgesi    İNDİROKUL SPORLARI LİSANS FORMU    İNDİR LİSANS İŞLEMLERİ UYGULAMA ESASLARI SPORCULARIN, KULÜPLERİN VE OKULLARIN DİKKATİNE!Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı lisans işlemleri sisteminde yapılan değişiklik sebebiyle sporcuların, Antrenörlerin ve lisans başvurusunda bulunan Okul ve Kulüp idarecilerinin ;“T.C kimlik no, açık adres,Cep ve normal telefon numaralarıVarsa e-mail adresleri,İş meslek bilgileri veİş adresleriKulüplerin vergi dairesi ve vergi numaralarını” İl Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekmektedir.Daha önceki yıllarda lisans çıkartmak isteyenlerin*    Eksik fotoğraf veya eksik evrak,*    Sağlık raporlarının asılları yerine fotokopileriyle,*    Yanlış bilgi beyanı,*    Tescil fişlerinin el ile doldurulması gibi sorunlarıyla karşılaşılmıştır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyenlerin Genel Müdürlüğümüzün Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin ‘Gerçek Dışı Belge ve Beyanda Bulunanlar’ başlıklı 16 maddesinin hükümleri uygulanacaktır. Gerçek Dışı Belge ve Beyanda Bulunanlar            Madde 16: Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgileriyle oturma izinlerinin doğru olmaması halinde, buna sebep olan sporcu, veli, kulüp idarecisi ve görevlileri hakkında cezai işlem yapılır ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcuların ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır bu gibi sporcular ceza kuruluna sevk edilirler LİSANS ÇIKARMAK İÇİN GEREKLİ BELGELEROkul Lisansı Çıkarmak İçin Gerekli Belgelerİl Müdürlüğümüzün web sitesinde yer alan standart formun doldurulması ve fotoğrafın yapıştırılıp mühürlenmesiKimlik fotokopisiLisans için 1 adet resimAçıklama:-         Standart form Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. El ile doldurulan formlar geçersizdir.-         Formdaki Sağlık izin belgesi, Veli İzin Belgesi, Okul Müdürü Bölümü eksiksiz olarak doldurulacaktır.-         Forma yapıştırılan fotoğraf ve Okul Müdürü Kısmı kesinlikle mühürlü olacaktır.Ferdi lisans işlemleri için gerekli belgelerNüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.Sağlık raporunun aslı ( Fotokopi sağlık raporları geçersizdir)Taahhütname.18 yaş altı veli izin belgesi. (ferdi sporcular gençlik spor il müdürlüğünden tasdikli olacak)Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi, (bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş olacak)Lisans için 2 adet resim.Kulüp sporcuları için gerekli belgelerNüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.Sağlık raporunun aslı ( Fotokopi sağlık raporları geçersizdir)Taahhütname.18 yaş altı veli izin belgesi. (Bağlı bulunduğu kulüpten tasdikli olacak, Veli izin belgesinin doğruluğundan Kulüp sorumludur.)Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi, (bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş olacak)Lisans için 3 adet resim.Vize İşlemlerinde Gerekli BelgelerSağlık raporu.Bir adet resim.Eski lisans. ( Eski Lisansı bulunmayanlar T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ile birlikte şahsen başvurmalıdırlar.)Transfer İşlemlerinde Gerekli BelgelerYeni kulübü adına iki adet tescil fişi. (bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş olacak)İlişiksiz belgesi ve imza sirküleri. ( Belgelerin aslı olacak)Taahhütname.Sağlık raporu.3 adet resim.Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.t.c kimlik no’luVeli izin belgesi kulüp tarafından tasdikli
Bu haber toplam 13141 defa okundu
YAZARLAR

PageRank Checker GÜREŞ HABERLERİNİN MERKEZİNDESİNİZ REKLAM VE TANITIMLARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN TÜRKİYE CANIM FEDA