23 Ağustos 2017 çarsamba
2015 FAALÄ°YET PROGRAMI
2013 YILIN ENLERÄ°
LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE

LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE
YENÄ° LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE
06.02.2013 / 23:37


 SÄ°CÄ°L LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ° -OKUL SPORLARI  -KULÜP Ä°ÅžLEMLERÄ°GEREKLÄ° TÜM AÇIKLAMA VE BELGELERLÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°- SÄ°CÄ°L LÄ°SANS YÖNETMENLİĞİ * Sicil Lisans YönetmenliÄŸi Ä°NDÄ°RYENÄ° LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE GEREKLÄ° EVRAKLAR 1.  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. 2. SaÄŸlık raporu.3. Ferdi sporcularda bir adet tescil fiÅŸi ve 18 yaşından küçükler velisi ile birlikte lisans iÅŸlemleri yapılacaktır, Kulüp sporcularında iki adet tescil fiÅŸi, Kulüp Mührü ve Kulüp Yetkilisi tarafından Ä°mzalı olacak (Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuÅŸ, resimler yapıştırılmış olacak, (MesleÄŸi, iÅŸ Ünvanı, Ä°ÅŸ Adresi , ÖÄŸrenci ise Okulunun Adı ve Nüfus MüdürlüÄŸünde GüncelleÅŸmiÅŸ ev adresi mutlaka tescil fiÅŸinde yazılacaktır)TESCİL FİŞİ İNDİR4. Resim. (Kurum ve KuruluÅŸlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmak ÅŸartıyla kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet fotoÄŸraf.)5. Lisans takip formu Ä°NDÄ°R VÄ°ZE Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE1.    SaÄŸlık raporu. 2.    Bir tane resim. 3.    Eski lisans.4.    Nüfus cüzdan fotokopisi tc.kimlik no’lu5.    Ä°letiÅŸim bilgileri   (MesleÄŸi, iÅŸ Ünvanı, Ä°ÅŸ Adresi , ÖÄŸrenci ise Okulunun Adı ve Nüfus MüdürlüÄŸünde GüncelleÅŸmiÅŸ ev adresi mutlaka vize fiÅŸinde yazılacaktır)

VİZE İLETİŞİM BİLGİ FORMU İNDİRTRANSFER Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE1. Yeni kulübü adına iki adet tescil fiÅŸi.(MesleÄŸi, iÅŸ Ünvanı, Ä°ÅŸ Adresi , ÖÄŸrenci ise Okulunun Adı ve Nüfus MüdürlüÄŸünde GüncelleÅŸmiÅŸ ev adresi mutlaka vize fiÅŸinde yazılacaktır) 2. Ä°liÅŸiksiz belgesi ve imza sirküleri.

Ä°liÅŸkisiz Belgesi Ä°NDÄ°R3. Sağlık raporu. 4. Lisans için bir resim. 5. Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi T.C kimlik no’lu6. Veli izin belgesi kulüp tarafından tasdikliOKUL SPORLARI LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°Okul lisans iÅŸlemleri için gerekli evraklar •  ÖÄŸrenci Lisans Formu. •  ÖÄŸrenci Belgesi (okul müdüründen onaylı) •  Resimli kimlik fotokopisi (okul sporları federasyonu yarışma talimatında istenilen belgeler kısmının  B bendine istinaden)•    2 Adet vesikalık resim (Resimlerden biri öÄŸrenci lisans formuna yapıştırılmış olmalıdır.) •    Velayet gerektiren durumlar için mahkeme kararı.2011/2012 sezonunda okul sporları öÄŸrenci lisanslarında maÄŸduriyet yaÅŸanılmaması için dikkat edilecek hususlar: 1. öÄŸrenci lisansları için mutlaka  malatya il müdürlüÄŸü resmi web sitemizden (malatya.gsb.gov.tr) takip edilmeli. 2.istenilen evraklar arasında mutlaka resimli kimlik aslı ve fotokopisi olmalı (15 yaÅŸ altı için de geçerli).3.veli bölümüne atılan imza için velayet ÅŸartı gerektiren durumlarda mahkeme kararı evraklara eklenmeli.4. tasdiksiz hiç bir lisans iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilmeyecektir.5.müsabaka tarihlerine dikkat edilerek, baÅŸvurular en az bir hafta öncesinden sicil lisans servislerine yapılmalı.6.baÅŸvurular branÅŸlar için geçerli olan lisans çıkarma yaÅŸları ve kategorilerine dikkat edilerek   yapılmalı.7. fax ile yapılan baÅŸvurular hiç bir ÅŸekilde kabul edilmeyecektir.8.BaÅŸvurular ve lisansların alınması okulun beden eÄŸitimi öÄŸretmeni tarafından yapılacak olup; (olmaması halinde yetki verdiÄŸi baÅŸka bir öÄŸretmen) veya yetkili kiÅŸi tarafından takip edilecektir, öÄŸrencilere  okul lisans iÅŸlemleri yaptırılmayacaktır.!9.Ä°stenilen Evraklar DüzenlenmiÅŸ Ve Zımbalı Halde Okul Adını Taşıyan Bir Dosya Ä°çinde  Sicil Lisan Servilerine Müraacat Edilecek ÖÄŸrencilerin Ä°sim Soyad, Numara, BranÅŸ, Kategori DoÄŸum Tarihlerinin Yazılı OlduÄŸu Bir Üst Yazıyla Teslim Edilecek Ve AÅŸağıda ÖrneÄŸi Verilen Yazı Ä°le BaÅŸvuru Yapılacaktır. OKUL SPORLARI ÖÄžRENCÄ° LÄ°SANS FORMU  NOT:EK-9 docx formu Bilgisayar üzerinden eksiksiz olarak doldurulacaktır.

EK Ä°NDÄ°R KULÜP Ä°ÅžLEMLERÄ°SPOR KULÜPLERÄ°NE ÖNEMLÄ° DUYURU.!Spor kulüplerinin bilgilerinin her yıl Ocak ayında güncellenmesi gerekmektedir.  Spor kulüplerinin ekteki spor kulübü bilgi formunu doldurarak sicil ve lisans servisine getirmeleri gerekmektedir.

KULÜP BÄ°LGÄ° FORMU Ä°NDÄ°R Spor Kulüpleri Tescil YönetmenliÄŸi Ä°ndirYENÄ° SPOR KULÜP KURULURKEN Ä°STENÄ°LEN BELGELER1. Tüzük tamamı ( içerikte renk belirtilecek, sportif faaliyetlere katılma amaçlar arasında yer alacak; dernekler il müd. Kulüp baÅŸkanlığı adına verdiÄŸi ilk sayfa ve mühürlü son sayfa ,eÄŸer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmiÅŸse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek

ÖRNEK SPOR KULÜBÜ TÜZÜÄžÜ2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi ve Faaliyette katılacağı branÅŸlar (mühürlü ve imzalı)

Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi Ä°NDÄ°R 3. Dilekçe (mühürlü ve imzalı)

ÖRNEK DÄ°LEKÇE Ä°NDÄ°R 4. Yönetim kurulu karar fotokopisi. 5. KuruluÅŸ bildirgesi 7. EÄŸitim kurumları, kamu kurum ve kuruluÅŸları adına kurulacak kulüpler için kurum izin yazısı 8. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolü ) 9. Taahhütnamede belirtilen branÅŸlarda antrenör belgesi (en az 2. Ä°htisas ise 3. Kademe) ve sözleÅŸmesi (mühürlü ve imzalı)

ANTRENÖR SÖZLEÅžMESÄ° Ä°NDÄ°R10. Amblem (cd ) ve forma  (takım sporları için a4 sayfaya aktarılmış fotoÄŸraf. mühürlü ve imzalı) 11. Vergi numarası ve dairesi 12. 3 Adet Klasör13. Kulübe ait mail adresi 14. Tüm evraklardan 2 nüsha BRANÅž Ä°LAVESÄ°NDE; KULÜPLER1. Dilekçe

BRANÅž Ä°LAVE DÄ°LEKÇE Ä°NDÄ°R2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı)

Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi Ä°NDÄ°R3. Yönetim Kurulu kararı4. Antrenör belgesi  (antrenör belgesi en az 2. Ä°htisas ise 3. Kademe) ve sözleÅŸmesi(mühürlü ve imzalı)5. Tesis bilgisi(kira veya tapu fotokopisi)6. Kulüp Bilgi Formu Ä°NDÄ°R  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, Ä°SÄ°M DEĞİŞİKLİĞİ VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ1.    Yeni tüzük2.    Genel kurul tutanağı3.    Dilekçe4.    Renk deÄŸiÅŸikliÄŸinde ise; ek olarak yeni forma rengi ve amblem5.    Kulüp Bilgi Formu Ä°NDÄ°R _________EK OLARAK  DÄ°ÄžER BÄ°R FARKLI KAYNAK_________GEREKLÄ° BELGELER ( FORMLAR ) Tescil FiÅŸi           Ä°NDÄ°RSaÄŸlık Raporu       Ä°NDÄ°RÄ°liÅŸiksiz Belgesi         Ä°NDÄ°RÖrnek Ä°stifa Belgesi     Ä°NDÄ°RÖrnek Antrenör SözleÅŸmesi      Ä°NDÄ°RNakdi Yardım Formu        Ä°NDÄ°RSpor Kulübü Tescil Taahhütnamesi   Ä°NDÄ°RKulüp Tescili Belgeleri     Ä°NDÄ°R Veli Ä°zin Belgesi    Ä°NDÄ°ROKUL SPORLARI LÄ°SANS FORMU    Ä°NDÄ°R LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ° UYGULAMA ESASLARI SPORCULARIN, KULÜPLERÄ°N VE OKULLARIN DÄ°KKATÄ°NE!Gençlik ve Spor Bakanlığımıza baÄŸlı lisans iÅŸlemleri sisteminde yapılan deÄŸiÅŸiklik sebebiyle sporcuların, Antrenörlerin ve lisans baÅŸvurusunda bulunan Okul ve Kulüp idarecilerinin ;“T.C kimlik no, açık adres,Cep ve normal telefon numaralarıVarsa e-mail adresleri,Ä°ÅŸ meslek bilgileri veÄ°ÅŸ adresleriKulüplerin vergi dairesi ve vergi numaralarını” Ä°l MüdürlüÄŸümüze bildirmeleri gerekmektedir.Daha önceki yıllarda lisans çıkartmak isteyenlerin*    Eksik fotoÄŸraf veya eksik evrak,*    SaÄŸlık raporlarının asılları yerine fotokopileriyle,*    Yanlış bilgi beyanı,*    Tescil fiÅŸlerinin el ile doldurulması gibi sorunlarıyla karşılaşılmıştır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyenlerin Genel MüdürlüÄŸümüzün Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer YönetmeliÄŸinin ‘Gerçek Dışı Belge ve Beyanda Bulunanlar’ baÅŸlıklı 16 maddesinin hükümleri uygulanacaktır. Gerçek Dışı Belge ve Beyanda Bulunanlar            Madde 16: Doldurulacak tescil fiÅŸlerinin ve lisansların gerçeÄŸe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgileriyle oturma izinlerinin doÄŸru olmaması halinde, buna sebep olan sporcu, veli, kulüp idarecisi ve görevlileri hakkında cezai iÅŸlem yapılır ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcuların ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır bu gibi sporcular ceza kuruluna sevk edilirler LÄ°SANS ÇIKARMAK Ä°ÇÄ°N GEREKLÄ° BELGELEROkul Lisansı Çıkarmak Ä°çin Gerekli BelgelerÄ°l MüdürlüÄŸümüzün web sitesinde yer alan standart formun doldurulması ve fotoÄŸrafın yapıştırılıp mühürlenmesiKimlik fotokopisiLisans için 1 adet resimAçıklama:-         Standart form Bilgisayar ortamında doldurulacaktır. El ile doldurulan formlar geçersizdir.-         Formdaki SaÄŸlık izin belgesi, Veli Ä°zin Belgesi, Okul Müdürü Bölümü eksiksiz olarak doldurulacaktır.-         Forma yapıştırılan fotoÄŸraf ve Okul Müdürü Kısmı kesinlikle mühürlü olacaktır.Ferdi lisans iÅŸlemleri için gerekli belgelerNüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.SaÄŸlık raporunun aslı ( Fotokopi saÄŸlık raporları geçersizdir)Taahhütname.18 yaÅŸ altı veli izin belgesi. (ferdi sporcular gençlik spor il müdürlüÄŸünden tasdikli olacak)Ferdi sporcularda bir adet tescil fiÅŸi, (bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuÅŸ olacak)Lisans için 2 adet resim.Kulüp sporcuları için gerekli belgelerNüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.SaÄŸlık raporunun aslı ( Fotokopi saÄŸlık raporları geçersizdir)Taahhütname.18 yaÅŸ altı veli izin belgesi. (BaÄŸlı bulunduÄŸu kulüpten tasdikli olacak, Veli izin belgesinin doÄŸruluÄŸundan Kulüp sorumludur.)Kulüp sporcularında iki adet tescil fiÅŸi, (bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuÅŸ olacak)Lisans için 3 adet resim.Vize Ä°ÅŸlemlerinde Gerekli BelgelerSağlık raporu.Bir adet resim.Eski lisans. ( Eski Lisansı bulunmayanlar T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ile birlikte ÅŸahsen baÅŸvurmalıdırlar.)Transfer Ä°ÅŸlemlerinde Gerekli BelgelerYeni kulübü adına iki adet tescil fiÅŸi. (bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuÅŸ olacak)Ä°liÅŸiksiz belgesi ve imza sirküleri. ( Belgelerin aslı olacak)Taahhütname.Sağlık raporu.3 adet resim.Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.t.c kimlik no’luVeli izin belgesi kulüp tarafından tasdikli
Bu haber toplam 13662 defa okundu
YAZARLAR

PageRank Checker GÜREŞ HABERLERİNİN MERKEZİNDESİNİZ REKLAM VE TANITIMLARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN TÜRKİYE CANIM FEDA