20 Ağustos 2017 Pazar
2015 FAALÄ°YET PROGRAMI
2013 YILIN ENLERÄ°
LÄ°SANS Ä°ÅžLEMLERÄ°NDE
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Güreşin Tarihçesi

Aşağıda yer alan derleme Ali Burak Toy'un Yüksek Lisans araştırma konusundan bir kısımdır. Kaynakçaların tam uzantısı için ilgili yazar ile iletişime geçiniz.
28.02.2016 / 00:00


GüreÅŸ sporunun tarihsel açıdan incelendiÄŸinde, insanlık tarihi kadar geçmiÅŸe dayandığı görülmektedir. GüreÅŸ tarihinin en eski sporları içerisindedir. Ä°lkel çaÄŸlarda insanlar yaÅŸamlarını sürdürmek, vahÅŸi canlılar ve doÄŸa koÅŸullarına karşı mücadele vermiÅŸ, kendini savunmak için güreÅŸin temelini oluÅŸturan boÄŸuÅŸ, tutuÅŸlar ve vuruÅŸlarla gerçekleÅŸtirmiÅŸtir (BaÅŸaran, 1989:222).Tarihi çok eskilere dayanan güreÅŸ sporu, yazının keÅŸfinden önceki devirlere ait insanların güreÅŸ sporu yaptıklarına dair bulgu ve vesikalar güreÅŸ tarihi adına önemli bilgiler vermektedir(GümüÅŸ, 1988:3).Ä°nsanoÄŸlu ilk yaradılışından itibaren temel yaÅŸam ihtiyaçlarını karşılamak, yabani hayvan ve doÄŸa ÅŸartlarından kendini korumak için mücadele edip neslinin devamını saÄŸlamıştır. Bu zaman zarfında insan zekâsını ve mücadele ruhunu geliÅŸtirmiÅŸtir. Hayatını sürdürebilmek için her türlü canlıya karşı mücadele vermek zorunda kalan, kendi vücut ağırlığı ile kas gücünden faydalanma biçimini olan güreÅŸi bulmuÅŸtur. Zaman içerisinde yaÅŸam koÅŸullarını deÄŸiÅŸtirerek yerleÅŸik düzene geçen insanlar rutin iÅŸlerinden boÅŸ kalan zamanlarını baskı altında kullandıkları beden faaliyetini bir egzersiz olan güreÅŸe ayırarak bilinçli bir ÅŸekilde yapmışlardır (Açak ve Açak, 2001:1-7).

GüreÅŸ müdafaa aracının dışında bir spora oluncaya kadar ki geçen süre tarihin bilinmez tarafında yer almaktadır. Günümüz koÅŸullarına dayanarak açıklama da bulunmak bir varsayımdan öteye geçilemez, daha önce yapılan tahminler güreÅŸin bir spor branşı olarak kabul ediliÅŸi, Hz.Ä°sa’nın doÄŸumundan önce 7. veya 8. yüzyıla dayandığı bildirilmektedir. GüreÅŸin spor branşı haline gelmesindeki topluluklar içerisinde yunanlıları görülmektedir. Eski yunan yurtlarından adı Peleponez (Mora) yarım adasında batı sahilindeki Olemp ÅŸehrinde, yerlerin ve göklerin tanrısı ve bütün ilahların babası denilen Zeus (jupiter) namına, Ä°sa’nın doÄŸumundan 776 yıl önce her dört senede bir haziran ayının sonunda Olimpiyat oyunları yapılırdı. BeÅŸ gün süren bu oyunların üçüncü gününde güreÅŸ müsabakaları yapılırdı. (GümüÅŸ, 1988:3)GüreÅŸin tarihi bulguları mitolojide Herkül’e kadar uzanmaktadır. Yine Babil ve Mısır’da M.Ö. 3000’li yıllara ait sanat eserlerinde kuÅŸak güreÅŸ resimlerine rastlanmaktadır. M.Ö. 2000 yıllarına ait olduÄŸu sanılan duvar resimlerinde güreÅŸ yapan insan figürleri yer almaktadır (FiÅŸek, 1985:166).Eski Yunan medeniyetinde Tanrı Olemp adına yapılan müsabakalar arasında güreÅŸ sporunun olduÄŸu söylenmektedir. M.Ö. 776’da yapılan ilk Olimpiyatlar da güreÅŸe de yer verilmiÅŸ ve M.Ö. 704’te yapılan olimpiyat oyunlarında güreÅŸ pentatlon sınıfına dâhil edilmiÅŸtir. M.Ö. 648 yılındaki Olimpiyat Oyunlarında güreÅŸ ve boks karışımı olan pankreas güreÅŸine yer verilmiÅŸtir (Clayton, 1973:13-15).

Dünya üzerinde artış gösteren insan nüfusuyla birlikte insanların, yaÅŸam arzu ve istekleri onları birbirlerine karşı güç unsurlarının ön planda tutmaya ve saldırgan davranışlara yöneltmiÅŸtir. Güçlünün güçsüze üstün geldiÄŸi insanlık tarihi zaman koÅŸullarında göçebe hayatı yaÅŸayan Türk toplumunda güreÅŸ sporunun izine rastlanmaktadır (Alpman, 1972:78). YaÅŸça büyükler, daha gençleri güreÅŸ alanında yetiÅŸtirip, kendi deneyim ve bildileri dahilinde takım faydalı bilgiler aktarırlardı. Daha sonra bu bilgilerin tatbiki güreÅŸ karşılaÅŸması veya idman alanlarında sergilenirdi ( GümüÅŸ, 1988:3).

Tibet parasının üzerindeki kabartma yazının çözümünde M.Ö. 23. Yüzyılda Japonya’nın Takonogovi bölgesinde koskimo ve kadari adındaki Tanrıların huzurunda bir güreÅŸ turnuvası düzenlendiÄŸi anlaşılmaktadır.Turnuvada bütün rakiplerinin yenen “Sukune” adındaki Japon genci turnuva ÅŸampiyonu olmuÅŸ, Japon imparatoru tarafından milli kahraman ilan edilmiÅŸtir. Sukune adına her beÅŸ yılda bir “BeÅŸ Mahsül Åžampiyonası” tertip edilmeye baÅŸlamış ve ÅŸampiyona M.S. 8.yüzyıla kadar sürmüÅŸtü. Sukune Japon GüreÅŸçilerinin piri olarak bilinirdi. Japon gençlerinin iyilerine “Sukune” takma adı takılmaya baÅŸlamıştır (Arığ, 1993:21).M.S. 800 yılında, Ä°ran’da, Müslüman hükümdarların emrinde çalışan Türk askerleri “köreÅŸ” (küreÅŸ, körüÅŸ) adını verdikleri serbest stilde güreÅŸ yapmışlardır. Türkler zamanla Ä°slam dünyasına egemen olmuÅŸ, güreÅŸi de gittikleri coÄŸrafyaya taşımışlardır. 13. yüzyıldaki MoÄŸol istilasıyla Ä°ran’a giren MoÄŸol güreÅŸi, hükümdarların koruması altında hızla geliÅŸmiÅŸ ve giderek Ä°ran’ın ulusal sporu haline gelmiÅŸtir. MoÄŸol istilaları sonucu güreÅŸ Hindistan’a ve Pakistan’a da yayılmıştır. Ayrıca, Batı dünyasında; Ä°talya, Fransa ve Ä°ngiltere’de de güreÅŸ özel ilgi görmüÅŸ ve kralların koruması altında geliÅŸmiÅŸtir (Pehlivan, ve Demir 2005:142).Dünyada Olimpiyat, Dünya ve Kıta ÅŸampiyonalarının yapıldığı güreÅŸ stilleri Serbest ve Grekoromen güreÅŸleridir.GüreÅŸ, Modern Olimpiyatlarn ilki olan 1896 Atina Olimpiyatlarında Grekoromen stilde güreÅŸle yerini almıştır. Serbest stil ise 1904 St. Louis Olimpiyatların da dâhil olmuÅŸtur (Açak ve Açak, 2001:1-7). Olimpiyat oyunlarında kadın güreÅŸi ise 2004 (13-19 AÄŸustos) yılında Yunanistan’ın Atina ÅŸehrinde yapılan Olimpiyat oyunlarında serbest stil dalında dâhil edilmiÅŸtir.1912 yılında Uluslararası Amatör GüreÅŸ Federasyonu (FILA- günümüzdeki adı ile UWW) kurulmuÅŸ ve 1896’dan sonra ise güreÅŸ, Olimpiyat oyunlarının vazgeçilmez bir dalı olmuÅŸtur. Olimpiyatlarda, Dünya ve Avrupa ÅŸampiyonalarında çeÅŸitli ülkelerden, birçok genç güreÅŸçi isimlerini altın harflerle spor tarihine yazdırabilmek ve ÅŸampiyon olabilmek için yarışmışlardır (Açak ve Açak, 2001:1-7).Günümüz ülkeleri güreÅŸ sporunu düzenlenen Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Åžampiyonalarıyla ülke ekonomisine az da olsa katkı saÄŸladığı ve ülkelerin tanıtımında önemli bir rol üstlendiÄŸi için sahip desteklenmektedir. Bununla birlikte güreÅŸ sporu, kültürler arası etkileÅŸim aracı olarak dünya barışına ve hoÅŸgörü anlamında önemli bir araç oluÅŸturmaktadır. Özellikle son yıllarda güreÅŸ sporu uluslar arası siyasi ve politik propaganda aracı olarak da kullanılmaktadır.

Bu yazi toplam 1404 defa okundu
Yazarın Diğer Yazıları
YAZARLAR

PageRank Checker GÜREŞ HABERLERİNİN MERKEZİNDESİNİZ REKLAM VE TANITIMLARINIZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN TÜRKİYE CANIM FEDA